سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، تهران
سیدابراهیم رضایی سنگدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

بهره برداری از مخازن سدها از جمله مسایل مهم در علوم مهندسی آب می باشد که تاکنوناز طریق انواع روشهای بهینه سازی به آن پرداخته شده است. در گذشته معمولا از روشهای بهینه سازی سنتی استفاده می شده است ولی در دهه اخیر گرایشکارشناسان به روشهای فراکاوشی بیشتر گشته است. الگوریتمنورد شبیه سازی شده (SA)، الگوریتم ژنتیک (GA) ، جستجوی ممنوعه (TS) و بهینه سازی جامعه مورچگان (ACO) را می توان به عنوان نمونه هایی از این روشها نام برد. الگوریتم های تکامل یافته مختلفی بر پایه مفاهیم اساسی روش ACO بنا شده است که تفاوت اساسی آنها در استفاده از اطلاعات کسب شده برای هدایت روند جستجوی الگوریتم می باشد. دراین مقاله قابلیتهای نوعی از الگوریتم ACO بنام الگوریتم تکامل یافته سیستم مورچگان نخبه، برای حل مساله بهره برداری از مخازن سدها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد ACO الگوریتم موفقی در حل مسایل بهره برداری از مخازن سدها می باشد.