سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هرمز ذاکری – کارشناس ارشد راه و ترابری معاونت آموزش تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترا
یوسف شفاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از اهداف مدل اولیه یافتن مسیر بهینه برای خطوط راه آهن، فرمولبندی مساله طراحی مسیر به صورت یک مساله بهینه سازی بود. تابع هدف این مسالله شامل هزینه های ساخت، بهره برداری و عملکرد است. شناسایی هزینه های حساس و عمده در راه آهن و ارایه توابع هزینه مناسب برای هر بخش یکی از مهمترین گامها در این فرایند مسیریابی است. از هزینه های حساس و عمده در مسیر راه آةن، هزینه پل و تونل است که می تواند بر موقعیت مسیرهای پیشنهادی تاثیر گذار باشد. در این مطالعه سعی شده تا با ارائه الگوریتم مکانیابی و هزینه یابی پل و تونل و اضافه کردن آن به مدل اولیه، در جهت تکمیل این مدل یک گام اساسی دیگر برداشته شود.