سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسام زاده – دانشگاه تربیت مدرس،مرکز مطالعات و برنامه ریزی سیستم های قدرت ایران
حسین سیفی – دانشکده مهندسی ، گروه قدرت مرکز مطالعات و برنامه ریزی سیستم های قدرت

چکیده:

در این مقاله، الگوریتمی موثر به منظور برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیط های با عدم قطعیت ارائه شده است . این عدم قطعیتها در دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان توسعه شبکه انتقال قرار گرفته است . این الگوریتم بر مبنای تکنیک سناریو به منظور کنترل عدم قطعیتها، الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی و تعمیم روشی موسوم به پسرو به منظور تولید جمعیت اولیه مناسب در بین سناریوهای مختلف طرح بهینه ای را می دهد، که در مقابل تمام سناریوهای محتمل مقاوم می باشد . با اعمال این روش بر روی شبکه های ۶ و ۸۷ شینه و همچنین شبکه انتقال ایران به عنوان یک شبکه بزرگ صحت و توانایی آن در طراحی شبکه های مختلف نشان داده شده است