سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی برادران هاشمی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
حمید بیگی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا

چکیده:

استفاده از مکانیزمهای کنترل پذیرش درخواست روشی متداول برای برقراری کیفیت سرویس در شبکه های سلولی بشمار می رود . در این مقاله دو الگوریتم پویای پذیرش درخواست پیشنهاد شده است . الگوریتم نخست مبتنی بر اتوماتای یادگیر و الگوریتم دوم یک الگوریتم جستجوی تصادفی می باشد . هر دو الگوریتم پیشنهادی بدون نیاز به اطلاع از توزیع ترافیک شبکه عمل می کنند و بهمین علت می توان از آنها در مواقعی که ترافیک متغیر است، نیز استفاده کرد . نتایج شبیه سازی کامپیوتری نشان می دهد که با رعایت یک حداکثر برای احتمال قطع درخواستهای تحویل کانال، احتمال رد درخواستهای جدید با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی کمتر از دو الگوریتم گزارش شده کانال احتیاط و جمع وزنی است