سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نویده نوری زاده برابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر گروه کامپیوتر
نسرین خیرابی –

چکیده:

علم نوینی که درسالهای اخیر که شگفتیهای ذهن و فکر بشری را آشکار به نمایش گذاشته است تحت عنوان نانوتکنولوژی شناخته می شود این فناوری با هدف دستکاری اتمها ومولکولهای ساختمان ماده برای تولید مواد متفاوت و جدید بوجود آمده است تغییر آرایش اتمها ومولکولها اغلب برعهده نانوروباتهایی است که برای هدف خاصی برنامه ریزی شده اند این روباتها متخصص نانوبوت نامیده میشوند ماهیت و ساختار نانو آنها را وادار می سازد که تا برای تولید موادی با مقیاس بزرگتر نسخه هایی همانند خود بسازند عدم کنترل ویژگی تکثیر نانوبوتها جهان زیستی انسان ها را به خطر جدی روبرو می کند حمله غیرقابل کنترل مواد جدید ساختار مواد موجود را بهم خواهد ریخت زندگی بشر از سیر طبیعی خارج شده و در موارد زیانبارتر ناممکن خواهد شد دراین مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی الگوریتمی برای کنترل تکثیر نانوبوتها ارایه شده است.