سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیار مهندسی هوافضا – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
کسری فتاح حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه
اسلام عزت نشان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر، شبیه‌سازی عددی جریان تراکم‌ناپذیر دوبعدی، لزج و ناپایا از طریق حل عددی معادلات ناویر-استوکس تراکم‌ناپذیر و با استفاده از روش تراکم‌پذیری مصنوعی انجام شده است. به منظور همسان‌سازی مقادیر ویژه دستگاه معادلات و افزایش کارآیی روش، از استراتژی پیش شرطی استفاده شده و تاثیر آن بر نرخ همگرایی حل بررسی شده است. دستگاه معادلات با استفاده از یک الگوریتم حجم محدود از نوع مرکزیت سلول کل شده و برای حل جریان‌های ناپایا از یک الگوریتم ضمنی دو زمانه استفاده شده است. جهت حذف نوسانات ناشی از ماهیت تفاضل مرکزی الگوریتم حل، از عبارات میرایی عددی مناسب استفاده می‌شود. برای نشان دادن صحت و دقت الگوریتم حاضر، نتایج حل عددی جریان آرام و ناپایای حول استوانه و هیدروفویل با اعداد رینولدز مختلف ارائه شده و با نتایج موجود مقایسه و ارزیابی شده است.