سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین جعفری – پژوهشکده سامانه های ناوبری، دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

روش های بازگشتی چندی است که به مبحث روز در سامانه های کمک ناوبری به وسیله عوارض زمین تبدیل شده اند. اکثر روش های بازگشتی از فیلتر کالمن و مشتقات آن (مانند فیلتر کالمن توسعه یافته) در تخمین حالت استفاده می کنند. در این مقاله به جای استفاده از فیلتر کالمن از فیلتر ذره ای در ناوبری وسایل پرنده استفاده شده است. مزیت عمده این فیلتر، غیر خطی بودن آن و عدم نیاز به تابع تحلیلی مشاهدات است که نیاز به خطی سازی و تقریب های مرتبط با آن را مرتفع می سازد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که فیلتر ذره ای می تواند روش جایگزین مناسبی برای فیلتر کالمن باشد.