سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بادپا –
مهدی نصیری سروی –

چکیده:

در سالهای اخیر، مأموریت ماهواره های کوچک بطور قابل ملاحظه ای بعلت ایجاد فرصت های پرتاب کم هزینه و بهبود تکنولوژیکی میکروالکترونیک ها مورد توجه فراوان بوده است. در این راستا، بکارگیری عملگرهای ارزان قیمت با توان مصرفی پایین، بسیار کارآمد است. این مقاله یک استراتژی کنترل وضعیت غیرخطی برای ماهواره های مدار پایین که بوسیله یک مجموعه متعامد سیم پیچ های الکترومغناطیسی تحریک میشود ارائه میکند. مشخصه نمادین این روش، استفاده از تداخل بین میدان مغناطیسی تولیدی توسط سیم پیچ ها و میدان مغناطیسی زمین است. از آنجا که گشتاور مکانیکی فقط در صفحه عمود بر بردار میدان مغناطیسی زمین تولید میشود و همچنین برای حالتی که هر سه گشتاوردهنده روشن باشند، همواره ناحیه هایی وجود دارد که ماهواره در آن نواحی کنترل پذیر نخواهد بود. الگوریتم کنترلی طراحی شده در این مقاله بر اساس تغییرات میدان مغناطیسی زمین بصورت روشن / خاموش کردن یک و یا دو گشتاور دهنده، نتایج بسیار خوبی در پی دارد که کارآیی و تحقق بخشی ساده سیستم طراحی شده با شبیه سازی اثبات میشود.