سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سوخک – شرکت برق منطقه ای فارس
محمدرضا تاجدانی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

سیستم تهویه مطبوع در ساختمان های اداری در جهت ایجاد آسایش و هوای مطبوع برای کارکنان تنظیم می شود. از آنجا که صرفه جویی انرژی ممکن است یا ایجاد آسایش تداخل نماید، ممکن است بتوان با روشی بدون از دست رفتن آسایس و راحتی کارکنان از اصراف در انرژی جلوگیری نمود. ایده اصلی این است که در کنترل سیستم تهویه، مقادیر هدف دمای اتاق باید با تغییر شرایط محیط اتاق به صورت دینامیک تغییر نمایند. در این مقاله خصوصیات ویژه سیستم کنترل تهویه مطبوع به عنوان بخشی از پیکربندی محلی در جهت توسعه و قابلیت اطمینان کنترل ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا از شاخص شناخته شده آسایش PMV برای بررسی کارایی و عملکرد سیستم تهویه و همچنین راحتی ساکنین استفاده شده است