مقاله الگوسازي سريهاي زماني براي پيش بيني مصرف سيب و پرتقال در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: الگوسازي سريهاي زماني براي پيش بيني مصرف سيب و پرتقال در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوسازي سري زماني
مقاله پيش بيني مصرف
مقاله پرتقال
مقاله سيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد حليمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني رفتار متغيرهاي اقتصادي يكي از الزامات برنامه ريزي براي آينده است كه اغلب با استفاده از تكنيكهاي سري زماني انجام مي شود، اما انتخاب نوع الگوي سري زماني بر دقت پيش بيني بسيار اثرگذار است. با اين حال، در مطالعات بسياري انتخاب الگو به صورت دلخواه و نه بر اساس يك روش نظام مند صورت گرفته است.
هدف اصلي اين مطالعه ارايه رويكردي سيستمي براي مشخص كردن الگوي مناسب سري زماني براي پيش بيني مصرف دو محصول سيب و پرتقال است. به اين منظور اطلاعات و آمار مصرف سرانه اين محصول در دوره زماني ۱۳۵۳-۸۵ انتخاب و چگونگي استفاده از رويكرد ياد شده براي الگوسازي سري هاي زماني نشان داده شده است. در اين راستا دقت پيش بيني الگوهاي پيشنهادي بر مبناي رويكرد سيستمي با الگوي خودتوضيح برداري – كه معمولا در مطالعات بدون توجه به اين رويكرد و صرفا به صورت دلخواه مورد استفاده قرار مي گيرد – مقايسه شده است. نتيجه اين مقايسه نشان داد كه به كارگيري رويكرد سيستمي مي تواند به ميزان قابل ملاحظه اي دقت پيش بيني را افزايش دهد . در نهايت با استفاده از الگوهاي انتخابي، مصرف سرانه سيب و پرتقال براي دوره زماني ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ پيش بيني شده است.