مقاله الگوسازي ARIMA براي ميانگين سالانه دماي شهرتبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: الگوسازي ARIMA براي ميانگين سالانه دماي شهرتبريز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله مدل آريما
مقاله فرآيند تصادفي
مقاله دماي سالانه
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عساكره حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي آماري ابزارهايي کارآ و مفيد براي درک و ارزيابي رفتار اقليم به شمار مي آيند. يکي از کاربردهاي آمار در اقليم شناسي، مدل سازي رفتار عناصر اقليمي است. از الگوهاي آماري پرکاربرد، الگوهاي خانواده ARIMA است. دراين خانواده، از الگوهاي آماري مقادير بر اساس رفتارهاي گذشته شان مدل سازي شده، آينده نگري مي شوند. در اين تحقيق، ضمن معرفي گام به گام روش هاي برازش يک مدل ARIMA، متوسط دماي سالانه هوا در شهر تبريز براي دوره آماري سال هاي ۲۰۰۵ – ۱۹۵۱ (۵۵ سال) بررسي شد. بر اساس روش هاي معمول الگوسازي در خانواده الگوهاي ARIMA(0.1.2)Con يک مدل به عنوان الگوي نهايي تعيين شد. دراين مدل وجود درجه تفاضلي ۱ بيانگر روند حول يک خط است. اين روند از وجود جمله ثابت در مدل (Con) قابل استنباط است. ميزان اين روند بر اساس مدل ARIMA(0.1.2)Con حدود ۰۳۳٫۰ درجه سلسيوس در سال است. همچنين مرتبه ۲ براي ميانگين متحرک، گوياي اين است که دماي هرسال، تابعي از مولفه هاي تصادفي يک تا دو سال گذشته است. در نهايت، بر اساس مدل برازش يافته، دماي ۲۰ سال آينده و نيز فاصله اطمينان ۹۵ درصد آن براي شهر تبريز پيش بيني شد.