سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوذر جمهرقاسمی – دانشیار دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
ملک ارسلان صدری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
علی سوفسطایی – کارشناس شرکت سامان انرژی اصفهان

چکیده:

این مقاله از یک روش منظم به منظور ممیزی انرژی در یک ساختمان را بعیین می کند که به صورت علمی برروی یک ساختمان عمومی از نوع آموزشی به عنوان پایلوت اجرا شده است. در این بررسی علاوه بر محاسبه دقیق و جزئی کلیه اتلافات سرمایی و گرمایی در نقطه طرح، با اندازه گیری میزان مصرف با استانداردهای داخلی، گلوگاههای اصلی اتلافات سرمایی و گرمایی در نقطه طرح، با اندازه گیری میزان مصرف با استانداردهای داخلی ، گلوگاههای اصلی اتلاف انرژی شناسایی شده و رهکارهای مناسب جهت برطرف کردن این انحراف تا رسیدن به استاندارد کشور بر اساس مقررات ملی ساختمانبه صورت فرضس اعمال و متعاقبا میزان کاهش مصرف انرژی مربوطه محاسبه شده است.