سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان شیرزادی – کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرهوشنگ اخویسی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
حمید نظری – استادیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

الگوسازی عددی منطقه ای وسیله ی بسیار موثری برای ارزیابی حرکت سنجی پوسته زمین و در پی آن تعیین وضعیت الاینده های زیرزمین می باشد در این مقاله سعی برآن بوده است که با رفع نواقص تحقیقات مشابه که در زمینه الگوسازی گسل زلزله انجام گرفته است حرکت قطعات پوسته ی زمین و بهطور خاص منطقه ی شرقی گسل مشا الگوسازی گردد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر وجود و حرکت گسل زلزله برآلودگی شیمیایی ناشی از منابع هیدروکربنی زیرزمین می باشد. رفتار در نظر گرفته شده برای محیط پیوسته، الاستیک بوده و به منظور الگوسازی لغزش گسل مشا ، از نظریه ی اصطکاکی کولمب بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تمرکز بالای کرنش کلی برروی صفحه ی گسل منجر به تغییر تخلخل و میزان نفوذ پذیری در صفحه ی گسل و در نتیجه تغییر در جهت و سرعت حرکت آلاینده های زیرزمین می گردد.