مقاله الگوهاي ارجاع و قصورهاي پزشكي انجام شده در مبتلايان به بيماري هاي مخاط دهان، قبل از مراجعه به كلينيك بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: الگوهاي ارجاع و قصورهاي پزشكي انجام شده در مبتلايان به بيماري هاي مخاط دهان، قبل از مراجعه به كلينيك بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي كرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان نادرست
مقاله بيماري هاي دهان
مقاله ارجاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: چمني گلي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي پوريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: متاسفانه هنوز بسياري از پزشكان و حتي برخي از دندانپزشكان با بيماري هاي مخاط دهان آشنايي كافي ندارند و اين امر موجب مي گردد كه بسياري از مبتلايان به بيماري هاي دهان قبل از مراجعه به متخصصان اين رشته تحت درمان هاي نامناسب قرار گيرند. اين اقدامات غلط باعث مي گردد وقت و هزينه زيادي از بيماران تلف شده و گاهي عوارض جبران ناپذيري براي بيمار به بار آيد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي نوع و فراواني قصورهاي پزشكي انجام شده و در صورت امكان پيداكردن راهكارهاي مناسب براي حل اين مشكل مي باشد.
روش كار: اين تحقيق يك پژوهش توصيفي و مقطعي است كه در آن پرونده 735 بيمار كه از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با شكايت از مشكلات مخاط دهان به بخش تخصصي بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي كرمان مراجعه نموده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. پس از ارزيابي كليه پرونده ها و تكميل فرم هاي اطلاعاتي، داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS V.17 آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه ميانگين فاصله زماني بين بروز علايم بيماري در مخاط دهان تا مراجعه به بخش بيماري هاي دهان ۲۴٫۰۵±۴٫۱۴ ماه بود. ۴۵ درصد از بيماران جهت درمان ضايعات مخاط دهان ابتدا به پزشك و ۳۶٫۲ درصد از اين افراد ابتدا به دندانپزشك مراجعه نموده بودند. ميزان قصور پزشكي ارتباط معني داري را با تعداد و نوع ضايعات نشان داد (P<0.05). اين مطالعه همچنين نشان داد كه براي ۳۷٫۶ درصد از بيماران قبل از مراجعه به بخش بيماري هاي دهان درمان(هاي) نادرست صورت گرفته است. بالاترين ميزان قصور پزشكي در مبتلايان به ليكن پلان و پمفيگوس دهاني رخ داده بود.
نتيجه گيري: درصد بالاي درمان نادرست انجام شده براي ضايعات مخاط دهان در مطالعه حاضر و همچنين فاصله زماني بسيار زياد ميان شروع علايم بيماري هاي دهان تا مراجعه به متخصص بيماري هاي دهان ضرورت انجام اقدامات جدي را خاطر نشان مي سازد. اين اقدامات بايد در جهت اصلاح الگوي ارجاع مبتلايان به ضايعات مخاط دهان و كاهش عوارضي كه متعاقب قصور پزشكي متوجه بيماران مي گردد، صورت گيرد.