مقاله الگوهاي طراحي فضاي سبز در «شهر دوستدار كودك» (نمونه موردي: شهر دوستدار كودك بم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در باغ نظر از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: الگوهاي طراحي فضاي سبز در «شهر دوستدار كودك» (نمونه موردي: شهر دوستدار كودك بم)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر دوستدار کودک
مقاله مشارکت کودکان
مقاله فضاي سبز
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامل نيا حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حقير سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروژه هاي شهر دوستدار کودک به طور عمده براي ايجاد فرصت براي کودکان در راستاي شکل دادن و يا تغيير محيط پيرامونشان است. از اين منظر طرح هاي دوستدار کودک به دنبال اعطاي حق شهروندي به بچه ها، توسعه آگاهي، بالابردن مشارکت جمعي، کم کردن ميزان خشونت عليه کودکان، توجه به موضوعات زيست – محيطي و… است. در کشور ما شهر بم (بعد از زلزله ناگوار سال ۱۳۸۲) از نمونه هايي بود که رويکرد دوستدار کودک در بازسازي آن مورد نظر قرار گرفت. يکي از پروژه هاي تعريف شده در اين راستا پيدا کردن الگوهاي طراحي فضاي سبز با توجه به ديدگاه هاي بچه ها بود. در اين طرح با استفاده از متدولوژي گروه – بحث و روش هاي مشارکتي همچون قصه گويي، جداول و پازل ها، مدل سازي، نقاشي و … نظرات بچه ها در ارتباط با فضاهاي سبز جمع آوري و تحليل شد. با وجود اينکه بيشتر تصورات بچه ها مربوط به موضوعاتي بود که در گذشته تجربه کرده بودند، شاخصه هايي چند در راستاي دست يافتن به الگوهايي براي انتخاب مصالح، نحوه جانمايي فضاها، برخي از فضاهاي مورد نياز، نحوه محصور کردن فضاهاي سبز، مسيرهاي دوچرخه، محل گلها و درختان و … وجود دارد. فضاي سبز در تلفيق با فضاهاي بازي، قلمروهاي جداگانه براي بچه ها و بزرگسالان، فضاهايي براي خاطره نويسي، مجسمه ها، مصالحي مانند چوب و زمين هاي چمن از جمله خواست هاي کودکان در راستاي توصيف الگوهاي فضاي سبز در يک نمونه مربوط به نتايج يك گروه  بحث در پروژه شهر دوستدار کودک بم بود.