مقاله الگوهاي فرهنگي – اجتماعي ارايه شده در کتاب هاي آموزش زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران از نظر ميزان ايجاد انگيزش روحيه تحقيق و تتبع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آموزش مهارت هاي زبان (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۴۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: الگوهاي فرهنگي – اجتماعي ارايه شده در کتاب هاي آموزش زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران از نظر ميزان ايجاد انگيزش روحيه تحقيق و تتبع
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي فرهنگي – اجتماعي
مقاله تحقيق و تتبع
مقاله آموزش زبان
مقاله انگيزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي الگوهاي فرهنگي – اجتماعي ارايه شده در کتاب هاي آموزش زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران از نظر ميزان ايجاد انگيزش روحيه تحقيق و تتبع پرداخته است. گنجاندن بعد فرهنگي – اجتماعي بر اساس پايه اي علمي و منظم، از مسايل بسيار مهم در برنامه آموزش زبان است که به نظر مي رسد اين بعد به طور اصولي مورد توجه قرار نگرفته است. در اين مقاله، پس از معرفي برخي شيوه هاي آموزشي، بعد فرهنگي – اجتماعي زبان و همچنين سير تطور کتاب هاي زبان دبيرستان در يک دوره سي ساله (۱۳۸۰-۱۳۵۰)، سه کتاب زبان دوره دبيرستان در دو دوره زماني متفاوت مورد بررسي قرار گرفته اند. در انتها، راهکارهايي براي رفع کاستي ها پيشنهاد شده است. از جمله اين راهکارها مي توان به لزوم توجه خاص به نوع چهارچوب موردنياز جامعه امروز ايران اشاره نمود.