مقاله الگوهاي قدرت در روابط بين نسلي، بازنمايي سريالهاي ايراني تلويزيون: مطالعه شبکه هاي ۱ و ۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: الگوهاي قدرت در روابط بين نسلي، بازنمايي سريالهاي ايراني تلويزيون: مطالعه شبکه هاي ۱ و ۳
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط نسلي
مقاله قدرت
مقاله جنسيت
مقاله سريالهاي تلويزيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور فروزنده
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جاروندي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وسايل ارتباط جمعي به عنوان ابزاري قدرتمند جهت الگو فرستي در جامعه مطرح مي باشد. رخ داد تحولات عظيم در سطوح ملي و بين المللي سبب تغيير در منابع جامعه پذيري افراد و تعاملات بين نسلي شده است. به دليل نقش دو گانه تلويزيون به عنوان يک آيينه بازتاب کننده (رفتارها، الگوها و ارزشهاي جامعه) و يک عامل تاثيرگذار (بر جامعه که در دراز مدت تغيير ارزشها در جامعه را سبب مي شود) ارزيابي و سنجش پيام هاي ارسالي از طريق تلويزيون به خانه هاي ايرانيان بسيار اساسي و مهم است. به همين دليل يکي از راه هاي شناخت انواع روابط بين نسلها از منظر قدرت و به تفکيک جنسيت، بررسي الگوهايي است که توسط رسانه هابراي افراد جامعه فرستاده مي شود. مطالعه حاضر تلاش دارد که روابط به تصوير کشيده شده بين نسلها را در سريالهاي تلويزيوني از منظر قدرت و به تفکيک جنسيت مورد بررسي قرار دهد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل ۴ سريال ايراني پخش شده در سال ۱۳۸۵ از شبکه هاي ۱ و ۳ است که به روش تحليل محتوا کمي نورد بررسي قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهد که به طور کلي رابطه سلطه جويانه بيشتر از رابطه سلطه پذير به ثبت رسيده است. سلطه پذيري درون نسلي جوان حداقل موارد ثبت شده است. تلاش ميانسالان مونث براي برقراري رابطه سلطه جويان درون نسلي بيشتر از جوانان است. ميانسالان مذکر بيشترين رابطه سلطه جويانه درون نسلي را داشته اند به طوري که بيش از يک سوم روابط آنان رابطه سلطه جويانه بوده است.