مقاله الگوهاي مديريت در قرآن و اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: الگوهاي مديريت در قرآن و اسلام
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي مديريت
مقاله قرآن
مقاله سيره رسول اکرم (ص)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت در علوم انساني رابطه بسيار نزديكي با فرهنگ دارد، به گونه اي كه با اندك تاملي مي توان نقش فرهنگ را در جاي جاي آن مشاهده كرد. به همين دليل، فرهنگ هاي گوناگون براي خود، مديريت هاي متفاوتي را اقتضا مي كنند. مديريت ژاپني، مديريت امريكايي، مديريت كره اي و… نمونه هايي از اين قبيل مي باشند كه متناسب با فرهنگ خود شكل گرفته است. از سوي ديگر، برخي پيشوايان ديني ما در عصر خود مدتي زمام دار جامعه اسلامي بوده و مديريت كلان جامعه آن روز را به عهده داشته اند؛ آن معصومان به طور حتم داراي اصول و شيوه هاي خاصي در چگونگي اداره جامعه بوده اند كه مي تواند الگوي مديران مسلمان قرار بگيرند. علاوه بر اين، با مراجعه به منابع ديني مي توان به گزاره هايي دست يافت كه حاوي يك سري دستور العمل ها و توصيف هاي مديريتي است. اين دستور العمل ها بايدها و نبايدهاي مديريتي هستند كه مديران مسلمان با فراگيري و پايبندي عملي به آنها وظيفه ديني خويش را اداء مي كنند .
پس علم مديريت به دليل آميختگي با فرهنگ غربي كاملا پاسخ گوي نيازهاي مديريتي ممالك اسلامي نيست و با توجه به فرهنگ اين كشورها ضرورت دارد تا با پژوهش بر روي شيوه هايي از مديريت كه سنخيت با اين فرهنگ دارد، نياز هاي مورد نظر را بر طرف سازد.
از طرفي وظيفه مسلماني اقتضاء مي كند در برابر فرمان هاي الهي مطيع باشيم، پس با توجه به دستورالعمل هاي مديريتي كه از سوي مديران معصوم جامعه اسلامي صادر شده، ضرورت دارد تا با عمل به آن دستور ها و الگو قرار دادن معصومان، مديريتي را بكار گيريم كه مورد رضايت و خشنودي پروردگار باشد. نگارنده در اين مقاله تلاش کرده است مجالي جهت آشنايي بيشتر با الگوهاي مديريت در قرآن و اسلام فراهم آورد.