سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی مسندی شیرازی – دانشگاه شیراز

چکیده:

محدودیت منابع انرژی قابل دسترس و مشکل جایگزینی نوعی از انرژی به جای نوع دیگر و اهمیت انتخاب یک منبع انرژی بجای منبع دیگر از جمله عواملی هستند که مطالعه بر روی انرژی را ضروری ساخته و در این زمینه تدابیر مختلفی جهت مهار نحوه استفاده از انرژی بکار برده شده است. یکی از آن تدابیر بکارگیری الگوی ریاضی در برنامه ریزی های انرژی، مخصوا انرژی سوخت می باشد. در این مقاله الگوهای مختلف ریاضی و کاربرد آنها در زمینه های مختلف تولید و مصرف انرژی معرفی شدهو با استفاده از نتایج یک الگوی ریاضی برنامه ریزی پویای خطی لزوم بکارگیری این مدلها در روند رشد و توسعه مراکز تولید و تبدیل انرژی مخصوصا نیروگاه های برق نشان داده شده و نهایتا روشی مطمئن جهت تصمیم گیری های کلیدی در مورد سرمایه گذاری در زمینه توسعه نیروگاهها ارائه می گردد.