سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن رزاقی ابیانه – مهندس عمران و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

در بخش اول این مقاله بیشتر سعی شده که در ارتباط با نقش مهم منابع نفت در کشور و همچنین نظام پرداخت یارانه به تحقیق سوخت و تاثیر پرداخت این یارانه ها در دیگر بخشهای کشور صحبت شده، و در بخش دوم در ارتباط با استفاده از الگوهای جدید انرژی صحبت به میان آمده جلوگیری از خطرات تغییرات اقلیمی تا حد زیادی بستگی به استفاده از منابع جدید انرژی دارد. استفاده از این نوع انرژیها سبب میشود انتشار گاز کربن ۶۰ تا ۸۰ درصد تقلیل یابد. تابش خورشید، باد، و دیگر منابع تجدید شوندو انرژی در قرن آینده بخش زیادی از نیازهای بشری را تامین خواهند کرد. براساس تخمین های سازمان Ipcc تبدیل سوختهای فسیلی به این نوع انرژیها می تواند، انتشار گاز کربن را نسبت به سال ۱۹۹۰ به میزان ۲۰درصد تقلیل دهد. افزایش قیمت سوختهای فسیلی می تواند گاهی موثر در جهت استفاده از انرژی های جدید باشد به نظر می رسد که دو سیاست، ایجاد انگیزه مالیاتی و دیگری تعیین یارانه هایی که به این نوع انرژی تعلق می گیرد، می توانند بسیار موثر واقع شوند در این راستا کشور دانمارک سابقه دیرینه ایی دارد.