سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر ناصراخوان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس دانشکده مهندسی نفت

چکیده:

ارتباط دانشگاه و صنعت در همه کشورهای جهان یک مسئله پیچیده و مهم است. ریشه اصلی این مسئله از یک طرف در تفاوت ماهیت این دو نهاد است، زیرا صنعت یک نهاد اقتصادی و دانشگاه یک نهاد علمی است. درکشورهای پیشرفته این دو نهاد گام به گام در توسعه یکدیگر نقش تکاملی متقابل داشته اند. پیشرفت های اولیه علمی سبب به وجود امدن صنایع شد که علاوه بر اثبات عملی نظریه های علمی، ابزارهای لازم را به هماره نیازهای جدید برای پیشرفت های بعدی علمی فراهم می کردند و این سیر تکاملی همچنان ادامه دارد. از این رو در کشورهای صنعتی و پیشرفته دانشگاه ها به سبک کنونی بهخاطر پاسخگویی به نیازهای صنعتی عصر خود پا گرفته و عظمت امروز را پیدا کرده اند، در حالیکه در کشورما، دانشگاه منفک از نیازهای صنعتی کشور شکل گرفت. به عبارت دیگر در کشورهای توسعه نیافته صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتی هستند که علاوه بر متنزع بودن از کل سیستم و ساختار جامعه، از خود نیز جدا و بی ارتباط هستند.
در این مقاله به بررسی مشکلات کلی صنعت و دانشگاه در راستای چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته می شود. همچنین در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح عوامل موثر در شکل گیری این ارتباط وپیوند، به طور خلاصه الگوهای پیوند صنعت نفت به عنوان صنعتی زیر بنایی و اساسی و دانشگاه ها به ویژه دانشکده های مهندسی نفت اشاره شود.