سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا احمدیان –
اسدالله فرشاد – یزد، شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

متوسط و بزرگ کشور بخصوص در بخش معادن و فلزات در یک دهه گذشته توجه مدیران مربوطه را بطور وسیعی جلب نموده است . در این راستا مطالع ات نشان می دهد که به دلائل اصولی راهبردی و تکنولوژیکی سیستم مدیریت مکانیزه نت بر پایه نیازها و محاسبات مدیریت اموال و تجهیزات کلان ایجاد شده در صورتیکه سیستم مدیریت برنامه ریزی منابع با محوریت اقتصاد و مشتری مداری بنا شده است . این مقاله ضمن اشاره به مزایا و معایب الگوهای موجود به اهمیت یکپارچه سازی مدیریت اطلاعات تجهیزات ( MIM ) حیاتی و بحرانی با محوریت شناخت ریشه های چندگانه عیوب درتجهیزات با سیستمهای فوق می پردازد . در این مطالعه ضمن استفاده از تجربیات مدیران و کاربران انواع سیستمهای مدیریت مکانیزه صنا یع کشور در فرآیند استقرار و بهره برداری به روند پیشرفت و تحول علمی و تکنولوژیکی موضوع مورد نظر در سطح صنایع جهان نیز توجه خاصی شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد درصورت بکارگیری صحیح و به موقع یکی از الگوهای مدیریت تغییرات ( Change Management ) می توان گامی مؤثر درجهت ارتقاء بهر هوری کلان در شرکت فولاد آلیاژی ایران برداشت .