مقاله الگوي آستانه ‌اي انتقال قيمت‌ در بازار گوشت مرغ ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۸۴ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: الگوي آستانه ‌اي انتقال قيمت‌ در بازار گوشت مرغ ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال قيمت
مقاله ايران
مقاله الگوي آستانه ‌اي
مقاله گوشت مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي كوهستاني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: دورانديش آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال نامتقارن قيمت با افزايش حاشيه بازار، منافعي براي بنگاه ‌هاي فراوري و بازاريابي كالا ايجاد مي ‌كند و بر رفاه مصرف ‌كنندگان اثر مي ‌گذارد. به همين دليل، تحليل انتقال قيمت در بازارهاي كشاورزي، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي حايز اهميت است. هدف از اين مقاله، بررسي چگونگي انتقال قيمت در بازار گوشت مرغ ايران است.‌ در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگي قيمت ‌هاي در مرغداري و خرده ‌فروشي در سال ‌هاي ۸۸-۱۳۸۱ و الگو‌ي آستانه ‌اي، تحليل انتقال قيمت انجام شده است. نتايج نشان مي ‌دهند كه انتقال قيمت در بازار گوشت مرغ ايران نامتقارن است و افزايش ‌هاي قيمت مرغ زنده در مرغداري، در مقايسه با كاهش ‌هاي قيمت، بيشتر و سريع ‌تر به سطح خرده ‌فروشي منتقل مي‌ شوند. همچنين سياست تنظيم بازار گوشت مرغ، اثر معني ‌داري بر نوسان ‌هاي قيمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا كه به‌ نظر مي‌ رسد انتقال نامتقارن قيمت در بازار گوشت مرغ ايران، به دليل وجود تورم و همچنين ساختار غيررقابتي در صنعت كشتارگاهي به ‌وجود آمده باشد، پيشنهاد مي ‌شود سياست ‌هاي حمايتي مناسب براي سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي در صنعت كشتارگاهي، در مناطقي از كشور كه كمبود ظرفيت كشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.