مقاله الگوي ارزيابي قابليت ها و شايستگي هاي مديران وزارت بازرگاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: الگوي ارزيابي قابليت ها و شايستگي هاي مديران وزارت بازرگاني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام اداري
مقاله توسعه
مقاله شايستگي
مقاله وزارت بازرگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي فر وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم زاده زواره ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام اداري هر حكومتي مبين نگرش دولت به نحوه اداره و مديريت كشور مي باشد. نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظام هاي كلان جامعه به اندازه اي تعيين كننده است كه بدون داشتن نظام اداري كارآمد و اثربخش، دست يافتن به اهداف فوق عملي نيست. از اين رو كشورهاي مختلف، اصلاح نظام اداري و بهبود قابليت هاي مديريتي را به عنوان پيش نياز اصلي توسعه و يك هدف اساسي پيگيري مي نمايند.
حال سوال اساسي اين است كه آيا مي‎توان با فرايندهاي برنامه‎ريزي شده، محيطي را براي پرورش سريع مديران معمولي و تبديل آنان به مديران برجسته فراهم ساخت؟
از اين رو در اين مقاله ضمن بررسي ادبيات و الگوهاي مطرح در زمينه قابليت هاي مورد نياز مديران، به تشريح الگوي طراحي شده براي ارزيابي قابليت هاي مديران وزارت بازرگاني و همچنين معرفي نرم افزاري كه به منظور پياده سازي اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها و تجزيه و تحليل آن ها طراحي شده است خواهيم پرداخت.