مقاله الگوي اقتصادي رفتار حاشيه بازاريابي گوشت قرمز در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: الگوي اقتصادي رفتار حاشيه بازاريابي گوشت قرمز در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي اقتصادي
مقاله رفتار حاشيه بازاريابي
مقاله گوشت قرمز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش ضمن برآورد توابع توليد، تقاضاي خرده فروشي، عرضه نهاده مزرعه و خدمات بازاريابي دو محصول گوشت گاو و گوسفند، رفتار اقتصادي حاشيه بازاريابي گوشت قرمز را نسبت به تغيير عوامل انتقال دهنده تابع تقاضاي گوشت آماده طبخ، عرضه دام زنده  خدمات بازاريابي در دوره ۱۳۷۷-۱۳۸۳ مورد بررسي قرار داده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه به طور نمونه، كشش حاشيه بازاريابي گوشت گاو و گوسفند نسبت به تغيير در قيمت علوفه، به ترتيب ۰٫۰۳۷ و ۰٫۰۳۲ است. همچنين وجود قدرت بازاري در فرآيند بازاريابي گاو و گوسفند موجب افزايش حاشيه بازاريابي آن ها شده است. بنابراين به نظر مي رسد با رقابتي شدن سازوكار بازارهاي مرتبط با گوشت گاو و گوسفند، رفتار حاشيه بازاريابي گوشت گاو و گوسفند منعكس كننده هزينه نهايي بازاريابي اين محصولات گردد.