مقاله الگوي انتقال قيمت در صنعت گوشت گاو ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: الگوي انتقال قيمت در صنعت گوشت گاو ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال قيمت
مقاله الگوي تصيح خطا
مقاله ايران
مقاله گوشت گاو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: دورانديش آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مهمي كه سطح رفاه توليدكنندگان، عوامل بازاريابي و مصرف كنندگان يك كالا را تحت تاثير قرار مي دهد، اثرپذيري قيمت در يك سطح بازار نسبت به تغييرات قيمت در سطوح ديگر بازار (چگونگي انتقال قيمت) آن كالا است. به دليل اهميت گوشت گاو در تامين نياز غذايي خانوار، تعداد قابل توجه توليدكنندگان اين محصول در كشور و نارضايتي مصرف كنندگان و توليدكنندگان از زياد بودن حاشيه بازار اين ماده غذايي، هدف اين مقاله بررسي چگونگي انتقال قيمت بين سطوح مختلف بازار گوشت گاو ايران است. در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قيمت گاو زنده در گاوداري و قيمت در كشتارگاه و خرده فروشي گوشت گاو در سال هاي ۸۴-۱۳۷۷ و به كارگيري الگوي تصحيح خطا، چگونگي انتقال قيمت گوشت گاو از گاوداري تا كشتارگاه، از كشتارگاه تا خرده فروشي و از گاوداري تا خرده فروشي بررسي شد. نتايج نشان داد كه انتقال قيمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ايران در بلندمدت متقارن و در كوتاه مدت از گاوداري تا خرده فروشي و از گاوداري تا كشتارگاه نامتقارن است. كشش هاي انتقال قيمت نشان مي دهند كه افزايش هاي قيمت گاو زنده در گاوداري با شدت بيشتري به سطح خرده فروشي منتقل مي شوند در حالي كه كاهش هاي قيمت، به كندي به سطوح بالاتر بازار انتقال مي يابند. در نتيجه عدم تقارن در انتقال قيمت در بازار گوشت گاو، مصرف كنندگان اين كالا قيمتي بيشتر از قيمت تمام شده محصول مي پردازند و عوامل بازاريابي اين كالا از نوسانات قيمت، سود كسب مي كنند.