مقاله الگوي بهينه برنامه درسي براي دوره پيش از دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۵۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: الگوي بهينه برنامه درسي براي دوره پيش از دبستان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي
مقاله پيش دبستاني
مقاله الگو
مقاله طراحي
مقاله عناصر
مقاله وضع مطلوب
مقاله وضع موجود
مقاله اعتبار يابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري رباب
جناب آقای / سرکار خانم: اديب يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي بهينه برنامه درسي براي دوره هاي آمادگي و مقايسه آن با وضع موجود انجام گرفته با توجه به اين که در ايران براي دوره آمادگي الگوي نسبتا جامع که داراي چهارچوب و سر فصل هاي مشخصي باشد و بتواند به همه جوانب کودک توجه نمايد وجود ندارد. در اين پژوهش با ارایه يک الگو، با عنوان «الگوي برنامه درسي رشد گرا و خلاقيت محور» براي کودکان دو زبانه آذربايجان و منطبق ساختن آن با سر فصلهاي دروس ابتدايي به رشد همه جانبه کودک و خلاقيت توجه بيشتر شده است روش تحليلي و استنتاجي براي تعيين عناصر الگوي بهينه و روش پيمايشي براي اعتبار يابي الگو مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج پژوهش:
عناصر الگوي بهينه برنامه درسي شامل: اهداف کلي و جزيي، محتوا، سازماندهي محتوا، فعاليت هاي يادگيري، روشهاي آموزشي و پرورشي، ارزشيابي، نقش مربي، نقش مدير، نقش والدين در الگوي پيشنهادي مي باشد.
اعتبار يابي الگوي پيشنهادي، بر اساس نظر اساتيد مرتبط،  %99.62مي باشد.