مقاله الگوي بهينه بهره برداران چغندر قند كار منطقه اقليد در شرايط توام با محدوديت آب و ريسك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: الگوي بهينه بهره برداران چغندر قند كار منطقه اقليد در شرايط توام با محدوديت آب و ريسك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله الگوي کشت بهينه
مقاله آب
مقاله ريسک
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
  هدف اصلي اين مطالعه تدوين الگوي بهينه بهره برداران چغندرکار اقليد (استان فارس) و هم چنين بررسي اهميت چغندرقند در الگوي کشت آن ها بود. با توجه به اثرگذاري مساله ريسک بر تصميم توليدکنندگان، دو منشا ريسک قيمت و عملکرد نيز در تدوين الگو دخالت داده شدند. هم چنين با استفاده از قابليت تکنيک برنامه ريزي چند هدفي، مساله کاهش استفاده از آب نيز به ساير اهداف اضافه شد. يافته ها نشان داد که تفاوت بازدهي الگوي فعلي با الگوي بهينه تنها ۷ درصد است، اما از نظر ترکيب محصول ميان آن ها تفاوت وجود دارد. به اين ترتيب که در الگوي فعلي ۳٫۸ هکتار از سطح زيرکشت بهره بردار نماينده با ۶٫۸ هکتار به چغندرقند اختصاص دارد در حالي که در الگوي بهينه اين مقدار به ۰٫۲ هکتار کاهش مي يابد. به طور کلي در الگوهاي ارايه شده، ترکيب محصول از چغندرقند و گندم به نفع لوبيا تغيير مي يابد. اين تغيير افزون بر هدف تامين بازدهي فعلي بهره برداران، هدف کاهش مصرف آب تا ۳۳ درصد سطح مصرف فعلي را نيز تامين مي کند. يافته ها نشان داد که بهره برداران در تدوين الگوي کشت خود عمدتا به ريسک قيمت توجه دارند. هم چنين مشخص گرديد که ناکارايي چغندرقند در استفاده از نهاده محدود کننده آب باعث کاهش اولويت آن در الگوي کشت گرديده است.