مقاله الگوي توانمندي براي ارتقاي عملكرد كاركنان صنعت قطعه سازي خودرو در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: الگوي توانمندي براي ارتقاي عملكرد كاركنان صنعت قطعه سازي خودرو در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندي
مقاله توانمندي روانشناختي
مقاله عملكرد
مقاله بهبود عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افجه سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع توانمندي به ويژه رويكرد روانشناختي، از نگرش هاي نوين در مديريت منابع انساني به شمار مي آيد. كاركنان توانمند علاوه بر برخورداري از عملكرد سازماني موثرتر، شاخص هاي بالاتري از بهره وري را براي سازمان خود فراهم مي نمايند و آنان را در مقايسه با رقبايشان پيشرو تر و موفق تر مي سازند. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي رابطه بين مولفه هاي توانمندي روانشناختي و عملكرد كاركنان صنعت قطعه سازي خودرو كشور در قالب يك الگوي يكپارچه مي باشد. ابتدا به منظور تعيين شاخصه ها و معيارهاي احساس توانمندي روانشناختي و عملكرد كاركنان متناسب با شرايط محيط بومي صنعت قطعه سازي خودرو كشور، نظرات متخصصين با روش دلفي كسب گرديد. سپس ارتباط همزمان شاخصه هاي بدست آمده از روش تحليل عاملي و تكنيك معادلات ساختاري (جهت دستيابي به تركيب بهينه اين عوامل) مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در نتيجه اين تحليل، الگوي بومي توانمندي كاركنان صنعت قطعه سازي خودرو در جهت ارتقا و بهبود عملكرد آنان شناسايي و به عنوان روشي كاربردي براي اين صنعت ارایه گرديد.