مقاله الگوي ساختاري، ارتباطي حکايت هاي حديقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: الگوي ساختاري، ارتباطي حکايت هاي حديقه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله حديقه
مقاله حکايت
مقاله الگوي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خليل آبادي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: صرفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معين الديني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كوپا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حديقه اولين منظومه مهم تعليمي- عرفاني در زبان فارسي است. سنايي در اين اثر ارزشمند، علاوه بر پرداختن به موضوعات عرفاني و بيان معارف اسلامي، از حکايت و داستان براي مستند و مستدل ساختن مطالبه و قابل فم ساختن آن ها براي عامه استفاده کرده است.
در اين مقاله، براي رسيدن به پاسخ اين پرسش که حکايات حديقه، چه نقشي در تحقق اهداف تعليمي اين منظومه عرفاني دارند؛ الگوي ارتباطي رومن ياکوبسن، اديب و زبان شناس روسي، اساس کار قرار گرفته است. ياکوبسن در هر ارتباط کلامي، شش عنصر فرستنده، گيرنده، پيام، زمينه، رمز وتماس را دخيل مي داند. از ديدگاه وي، در فرآيند ارتباط اين عناصر، تعيين کننده کارکردهاي زبان هستند و در هر ارتباط کلامي، همواره يکي از اين کارکردها برجسته تر است.
بررسي عناصر فرستنده، گيرنده و زمينه و کارکردهاي اين عناصر در حکايات حديقه نشان مي دهد که در حديقه، کارکرد ارجاعي مهم ترين و پربسامدترين کارکرد است و در جهت توضيح وتبيين زمينه معنايي متن عمل کرده است.
کارکردهاي کنشي و عاطفي در مراتب بعدي قرار مي گيرند و بر تاثير و نفوذ کلام راوي مي افزايند.