مقاله الگوي شبکه اي ترسيم نقشه فرهنگي مبتني بر ارتقا موقعيت ژئوکالچر مطالعه موردي: کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۳۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: الگوي شبکه اي ترسيم نقشه فرهنگي مبتني بر ارتقا موقعيت ژئوکالچر مطالعه موردي: کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله الگوي نقشه فرهنگي
مقاله ژئوکالچر
مقاله ارزش هاي اسلامي
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موذن جامي محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهندسي فرهنگي از ضروريات ارتقاي موقعيت ژئوکالچر ايران اسلامي است که مبدع نظريه حکومتي در دنياي معاصر يعني مردم سالاري ديني بر پايه ولايت فقيه است. مهندسي فرهنگي و نقشه فرهنگي کشور ميتواند ارایه کننده الگويي بومي و کارآمد براي تهيه نقشه فرهنگي باشد.
کلان شهر تهران به عنوان امالقراي جهان اسلام از جايگاه ويژه اي در زمينه مسایل فرهنگي برخوردار است. در نتيجه تهيه نقشه فرهنگي ميتواند به عنوان نقشه راهنما و مبناي اطلاعاتي و ابزار سنجش، جهت هاي کلي توسعه تهران را به عنوان شهر نمونه اسلامي مشخص و به عنوان راهنماي عمل مديريت شهري عمل کند.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي و موردي- زمينهاي است و اميد ميرود که با گسترش مقياس تحقيق از کلانشهر تهران به سطح کشور و تبديل گزينه شهروندان به هم ميهنان، الگوي مذکور به عنوان الگوي راهبردي تدوين نقشه فرهنگي ايران بر اساس ارزشهاي اسلامي به منظور ارتقاي موقعيت ژئوکالچر کشورمان تبديل گردد.
در نهايت از مقايسه نتايج آماري آزمون ها با مقادير استاندارد، فرضيه هاي تحقيق تاييد شد و الگوي شبکه اي جامعه نگر، مناسب طراحي الگوي نقشه فرهنگي شهر تهران براي ارتقاي موقعيت ژئوکالچر کشور قرار گرفت.