مقاله الگوي مارکوف پنهان دو طرفه با حافظه خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: الگوي مارکوف پنهان دو طرفه با حافظه خطي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مارکوف پنهان
مقاله الگوريتم بام-ولش
مقاله الگوي دو طرفه
مقاله الگوي مارکوف پنهان پروفايل
مقاله حافظه خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجلالي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوي مارکوف پنهان در مسايل بيوانفورماتيک کاربرد فراواني دارد. براي مثال اين الگو در هم رديفي دنباله ها، تفسير خانواده هاي پروتئين و پيش بيني ژن بکار مي رود. پارامترهاي اين الگو از طريق الگوريتم بام-ولش تعليمي که يک الگوريتم EM است برآورد مي شود. بکارگيري کارآمدترين الگوريتمها براي دنباله هاي طويل نيازمند حجم وسيعي از حافظه مي باشد. در اين مقاله روش هاي مختلفي از جمله استراتژي پيشرو و استراتژي پسرو را که به منظور کاهش حافظه اين الگوريتم ارايه شده اند معرفي مي کنيم. در ادامه الگوريتمي براساس مشاهدات از راست به چپ و از چپ به راست اعضاي دنباله ارايه مي شود که داراي حافظه خطي است. کارايي اين الگوريتم بر روي داده هاي شبيه سازي شده از پروتئين ها بررسي مي شود.