مقاله الگوي مديريت راهبردي منابع انساني با رويکرد تعهد بالا با تاکيد بر منابع انساني در قوه قضاييه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: الگوي مديريت راهبردي منابع انساني با رويکرد تعهد بالا با تاکيد بر منابع انساني در قوه قضاييه
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضات
مقاله مديريت راهبردي منابع انساني
مقاله الگو
مقاله مدل تعهد بالا
مقاله قوه قضاييه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگير اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک يکي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها در عصر کنوني استفاده موثر از منابع، به ويژه انساني و ترکيب کارامد آن در اجراي راهبردهاي سازماني است. در حقيقت افراد سازمان، محور هر راهبرد و سياست سازماني و هرگونه بهره گيري از منابع هستند.
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يکي از قواي سه گانه مستقل در کشور تابع قوانين و سياست هاي کلان کشور شامل قانون اساسي، چشم انداز نظام در افق ايران ۱۴۰۴ و سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است که از جايگاه منحصر به فردي در نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده به نحوي که اهميت و منزلت و استقلال اين جايگاه در بين ساير حکومت ها بي بديل جلوه مي نمايد و منزلت آن به قضات بر مي گردد. لذا براي استفاده بهينه از منابع انساني متعهد، داشتن يك الگوي راهبردي منابع انساني ضروري است.
براي اين منظور و دستيابي به الگوي مديريت راهبردي منابع انساني در اين سازمان با استفاده از مطالعه ادبيات نظري، بهينه کاوي از منابع انساني در بخش قضايي ساير کشورها، بهره مندي از آيات قرآن، احاديث، سنت و نيز فرمايشات رهبر کبير انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري چارچوبي مفهومي با استفاده از نظر خبرگان شکل گرفته و داده هاي حاصل از آن در قالب پرسشنامه و توسط قضات و اساتيد دانشگاهي در حوزه حقوق و مديريت منابع انساني پاسخ داده شده و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت اين تحقيق بر آن است با نگاهي جامع، يک پارچه و نگرش سيستمي، با ارايه الگويي از منظر مديريت راهبردي منابع انساني با رويکرد تعهد بالا به امر توسعه و بهبود مديريت منابع انساني در قوه قضاييه بپردازد.