مقاله الگوي مصرف بر مبناي ارزش هاي اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۳۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: الگوي مصرف بر مبناي ارزش هاي اسلامي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح مصرف
مقاله الگوي مصرف
مقاله الگوي مصرف اسلامي
مقاله نتيجه هاي الگوي مصرف اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري تودشكي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چنانكه الگوي مصرف بخواهد بر مبناي ارزش هاي اسلامي بنا شود ابتدا بايد اصول و فروض به دست آمده از ارزش ها شناخته شود. اسلام سفارش هاي فراواني درباره رعايت ارزش هاي اخلاقي، تهذيب نفس، عدم اكتفا بر عقلانيت صرف اقتصادي، ساده زيستي، رعايت شان و آبرو، توجه به نيازمندان و پرهيز از چشم و هم چشمي دارد. بنابراين دورنماي الگوي مصرف چنين آييني با محوريت انساني با حداقل ايمان به ارزش ها، متفاوت از الگويي است كه تاكيد بر عقلانيت صرف اقتصادي و روحيه چشم و هم چشمي دارد. همچنين برداشت هاي متفاوت از ارزش ها نيز، الگوهاي متفاوتي به جامعه معرفي مي كند كه نزديك كردن برداشت ها به يكديگر نيز تحقيق بيشتري را مي طلبد.
مقاله حاضر در صدد بازشناسي و نظام مند نشان دادن احكام و ارزش هاي اسلامي درباره الگوي مصرف و همچنين نتيجه هاي اجمالي آنها بر مصرف خرد و كلان است، براي نظام مند نشان دادن آنها روش شهيد صدر (رحمه اله) در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و براي اثبات احكام و ارزش ها نيز به حداقل استدلال بسنده مي شود. براي انجام اين هدف ابتدا به ادبيات بحث و برخي تحقيق هاي مرتبط در اين باره پرداخته مي شود. در ادامه چارچوب كلي ارزش ها معرفي مي شود و سرانجام به نتيجه هاي به دست آمده از الگو اشاره مي شود.