مقاله الگوي مطلوب مصرف در چارچوب الگوي تخصيص درآمد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: الگوي مطلوب مصرف در چارچوب الگوي تخصيص درآمد اسلامي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصيص درآمد
مقاله انفاق
مقاله مصرف
مقاله اسراف
مقاله مشاركت اجتماعي
مقاله سرمايه گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصميم گيري درباره انتخاب كميت و كيفيت مطلوب تخصيص درآمد به تامين نيازهاي گوناگون زندگي از مسايل بنيادي اقتصادي است. در اقتصاد مرسوم، به علت مباني خاص مكتب سرمايه داري مفهوم كانوني اين مساله «مصرف» است و حداكثرسازي مطلوبيت ناشي از آن، هدف رفتار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. در منابع اسلامي مفهوم كانوني اين مساله، انفاق (به معناي عام) است كه تمام هزينه هاي زندگي اعم از مخارج مصرفي، مخارج مشاركت هاي اجتماعي و مخارج سرمايه گذاري را شامل مي شود.
هدف مقاله حاضر كشف و تبيين الگوي مطلوب تخصيص درآمد فردي در چارچوب نگرش اسلامي است. مقاله، با بررسي مباني اعتقادي، هدف ها، موارد و بايد و نبايدهاي الگوي تخصيص درآمد در اسلام، نشان مي دهد اولا مفهوم كانوني در اين الگو انفاق (عام) است كه مصرف فقط يكي از موارد آن شمرده مي شود؛ ثانيا اتخاذ اين مفهوم، به جاي مصرف، بر مباني بينشي و ارزشي اسلامي مبتني است؛ ثالثا رفتار مطلوب تخصيص درآمدي (به ويژه رفتار مصرفي) در چارچوب اسلامي به گونه اي رقم مي خورد كه رفاه، عدالت اجتماعي و معنويت را در كنار يكديگر ارتقا مي بخشد.