مقاله الگوي مفهومي مديريت عملكرد در سازمان هاي ماموريت محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۵۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: الگوي مفهومي مديريت عملكرد در سازمان هاي ماموريت محور
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله مديريت عملكرد
مقاله روش ارزيابي متوازن (BSC)
مقاله مدل تعالي سازماني (EFQM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده رجبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير و تحولات سريع و توسعه روزافزون ارتباطات و هم چنين تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزيابي عملكرد سازماني اثربخش را براي سازمان ها اجتناب ناپذير نموده است. مدل هاي مختلف و متنوعي براي ارزيابي عملكرد سازماني از سوي انديشمندان اين حوزه ارايه گرديده است كه سازمان ها متناسب با نوع سازمان، ماموريت، ساختار، نيروي انساني خود از آن استفاده مي نمايند، لذا سازمان هاي ماموريت محور نيز از اين امر مستثنا نبوده و همه سازمان ها نياز به الگويي براي ارزيابي عملكرد خود دارند.
بنابراين، سوال اساسي اين است كه الگوي مناسب ارزيابي عملكرد سازماني كه بتواند چارچوب مناسبي براي تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف سازمان در رابطه با عملكرد آن ها ارايه نمايد و بستر بهبود عملكرد سازماني را فراهم آورد، كدام است؟
بررسي هاي انجام شده، نشان مي دهد كه مدل هاي ارزيابي متوازن (BSC) و تعالي سازماني (EFQM) ـ در صورت تلفيق ـ مي توانند چارچوب مناسبي را براي ارزيابي عملكرد فراهم نمايند؛ زيرا اين دو مدل، صرف نظر از شباهت هاي مهمي كه دارند، داراي منشا متفاوتي مي باشند و مي توانند هم پوشاني مناسبي را ايجاد نمايند. لذا، چارچوب مفهوميِ ارايه شده در اين مقاله، جهت ارزيابي و مديريت عملكرد سازماني مبتني بر تلفيق اين دو مدل مي باشد.