مقاله الگوي پوشش در داستان خسرو و شيرين نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: الگوي پوشش در داستان خسرو و شيرين نظامي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامي
مقاله خسرو و شيرين
مقاله پوشش
مقاله شخصيت پردازي
مقاله سلجوقي
مقاله ساساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: چوقادي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توصيف مختصات ظاهري شخصيت داستاني يکي از عناصر اصلي شخصيت پردازي است که شامل وصف چهره، اندام، پوشش و حرکت مي شود. از اين بين عنصر پوشش در داستان هاي نظامي گنجوي، از عناصر برجسته اي است که علاوه بر پرداخت زيبايي شخصيت، از لحاظ جمال شناسي نيز قابل بررسي و تامل است.
اصل پوشيدگي در زمان تاريخي وقوع داستان (دوران ساساني) معادل پرهيزکاري است و در زمان بازآفريني داستان نيز به دلايل مذهبي و فرهنگي، پوشيدگي نشانه فضيلت اخلاقي است. از سوي ديگر در سنت ادبي فارسي به ندرت با توصيف برهنگي مواجهيم. حکيم گنجه با توجه به فرهنگ، تاريخ داستان و سنت ادبي به ترسيم شکل ظاهري شخصيت ها و طبعا پوشش آن ها مي پردازد.
در اين مقاله برآنيم با بررسي انواع پوشش در داستان خسرو و شيرين و مطابقت آن با الگوهاي پوشش در زمان ساساني و سلجوقي، به تصوير کلي پوشش در سخن نظامي دست يابيم.