مقاله الگوي چين خوردگي در راديولاريت هاي كرمانشاه و اهميت آن در زمين ساخت برخوردي در شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: الگوي چين خوردگي در راديولاريت هاي كرمانشاه و اهميت آن در زمين ساخت برخوردي در شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چين خوردگي
مقاله چين هاي جناغي
مقاله راديولاريت
مقاله زمين ساخت برخوردي
مقاله زمين ساخت ستبر پوسته
مقاله كرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيرالوند مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چين هاي جناغي فراواني در سنگ هاي سرخ رنگ سيليسي راديولردار، داراي لايه بندي با ستبراهاي يكسان در منطقه كرمانشاه برونزد دارند. درون لايه هاي شيل راديولاريتي و آهك متوسط تا ستبرلايه در آن، به دليل تنوع جنس لايه ها و تغيير ستبراي آنها، تاثير شگرفي در سازوكار چين خوردگي و هندسه آنها بويژه در منطقه لولاي چين ها داشته است. به دليل ستبراي چند سانتي متري يكسان و ثابت لايه ها در راديولاريت ها، چين ها بيشتر، شكل چين هاي موازي را دارند و اما تفاوت سازوكار و هندسه چين خوردگي در ترادفي از سنگ هاي آهكي ستبر لايه و توده اي از يك سو و تناوب لايه هاي نازك يكنواخت چرتي راديولردار با شيل هاي راديولاريتي و داراي درون لايه هاي آهك ستبرلايه از سوي ديگر، در مجموعه نهشته هاي حوضه راديولاريتي ديده مي شود. انواعي از گسل هاي در ارتباط با چين (fold accommodation faults) در ادامه چين خوردگي به وجود آمده اند. بررسي هندسه و سازوكار چين خوردگي در اين نهشته ها مشخص مي كند كه دگرريختي در راديولاريت هاي منطقه كرمانشاه با ايجاد چين هاي جناغي با سازوكار خمش (buckling) و با تمايل (vergence) به سمت جنوب باختري صورت گرفته و گسل هاي رانده در آن، در مراحل بعدي، بخش هايي از راديولاريت هاي چين خورده را تغيير مكان داده اند.