سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد سعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تاثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های مختلف دارد. به همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثرگذار پروژه های اجرایی به شمار می رود. امروزه قابلیت های بالای سیستم های اطلاعات مکانی GIS در مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های مکانی منجر به ارائه محیط بسیار کارآمدی برای اجرای مراحل مختلف تحلیل هایی از قبیل مکان یابی گردیده است. از سوی دیگر اهمیت مکان یابی بعنوان مرحله تعیین کنند بخش اعظمی از هزینه های احداث و سایربرنامه ریزی های اقتصادی پروژه ها، آن را مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان نیز قرار داده است که نتیجه بکارگیری روش های مختلف تصمیم گیری برای مکان یابی است. لذا، به نظر می رسد استفاده از چنین روش های در GIS برای اجرای مکان یابی نتایج دقیق تری ارائه دهد که هر دو بعد مکانی و مدیریتی مساله در آنها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است ساختاری برای مکان یابی طراحی شود که علاوه بر اجرادر GIS، دانش افراد خبره را نیز تا حد زیادی در فرآیند وارد نماید. بدین منظور پس از بیان مقدماتی درباره مکان یابی و مراحل اجرایآن در GIS، اشاره کوتاهی به تصمیم گیری های چندمعیاره و متدهای متداول آنها خواهد شد. سپس یکی از این متدها به نام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی می شود و بعد، مراحل یافتن مکان های مناسب در نقشه ها، با استفاده از این متد شرح داده می شود. در پایان، مزایا و معایب استفاده از این ساختار در مکان یابی در قالب نتایج این تحقیق ارائه می گردید.