سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه
عبداله اردشیر – هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای متداول ساماندهی رودخانه ها و کنترل فرسایش کناری رودخانه استفاده از آب شکن است. از جمله مسائل مهم در طراحی آب شکن ها، پدیده آب شستگی موضعی دماغه ی آنها می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردآبه های قوی به وجود می آید. تحقیق حاضر حاصل یک سری آزمایش های انجام شده در فلوم آزمایشگاهی می باشد. در این آزمایش ها الگوی آب شستگی ایجاد شده در اطراف یک دسته آب شکن (۵ عدد) به ازای دبی و درصد تنگ شدگی های مختلف عرض جریان در سه نوع دانه بندی مصالح بستر (ماسه و شن) مورد بررسی قرار گرفت و در پایان الگوهای آب شستگی با هم مقایسه شدند که می تواند در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.