سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر محمودی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

در این مقاله ضمن تعریف یکپارچه سازی , سطوح مختلف آن را شرح داده ,سپس وضعیت های مختلفی را که یک سازمان با آن می تواند روبرو شود , شرح داده و در ادامه. رویکردهای مختلف جهت یکپارچه سازی , شامل رویکرد بالا به پائین و رویکرد پائین به بالا نیز مورد بحث واقع شده و در نهایت میان این رویکردها با سطوح یکپارچگی و وضعیت سازمانی رابطه برقرار خواهیم کرد .در ادامه بر اساس وضعیت سازمان لجستیک سپاه پاسداران , رویکرد مورد نظر جهت یکپارچه سازی را انتخاب می نمائیم . در ادامه مقاله فرآیند مورد نظر جهت یکپارچه سازی تشریح شده و فهرست اقدامات و پردازش هائی راکه دراین فرآیند ابداعی مورد نیاز می باشد , در قالب نمودارHIPOبه نمایش می گذاریمودر پایان یکی از این پردازش ها ی ابداع شده را به عنوان نمونه شرح خواهیم داد.