سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ اخویسی – دانشجوی دکتری عمران- سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
امیرالدین صدرنژاد – دانشیار بخش عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمزه شکیب – استاد بخش عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله از مدل سطوح تسلیم چندگانه باسخت شوندگی کینماتیکی استفاده شده اس. مدل از نوع معیار فن میزس با قانون جریان همراه می باشد. قانون انتقال پراگر برای حرکت سطوح به کار برده می شود. الگوریتم مورد استفاده بر اساس پیش گویی الاستیک و تصحیح پلاستیک با سخت شوندگی کینماتیکی هر سطح و استفاده از قانون انتقال پراگر بیان شده است. با مثالهای عددی مختلف توانایی مدل، تحت اثر بارگذاریهای تک محوره و یا چند محوره نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که دقت پاسخهای بدست آمده با افزایش تعدادسطوح تسلیم افزایش می یابد، در حالیکه با استفاده از قانون انتقال مرز (Mroz) و گارود (Garud) با افزایش تعداد سطوح تسلیم از دقت نتایج کاسته می شود.