سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا
ایثار قمری – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا

چکیده:

امواج یکنواخت غیرخطی سه بعدی تولید شده ناشی از حرکت اجسام زیرسطحی و سطحی در سیال توسط روش المان مرزی بر پایه ی تئوری جریان پتانسیل در این مقاله ارائه شده است با بکارگیری تئوری گرین و روش گرین یک معادله ی انتگرالی برای توزیع پتانسیل سرعت تحت تئوری جریان پتانسیل به دست می آید . سپس محاسبات عددی برای مشخص کردن امواج سطحی تولید شده توسط اجسام سه بعدی متحرک روی سطح آب و مغروق در آب ( مثل فویلها، سکان ها، کشتی ویگلی) به کار می رود و در پایان نتایج عددی دقیق ارائه می شود.