سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نادر مطیع حق شناس – کارشناس ارشد جمعیت شناسی-مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

چکیده:

امروزه , در عصری که شاخصه های آن شتاب و نوآوریهای علمی است نیاز به رویکردهای نوین در طراحی الگوی بهینه مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور، محسوس می نماید .گفتاری که بدینسان فرارو دارید بر اساس یک رهیافت اجتماعی و فرهنگی بنیان نهاده شده و دارای دو جنبه علمی و عملی است :مهمترین یافته های این مجموعه عبارت است از :• روند مصرف انرژی ناشی از رشد جمعیت و افزایش بهره برداری در بخش های مختلف رو به افزایش است .• نقش دولت , مدیران , خانواده , آموزش و مشارکت رسانه ای بعنوان تعیین کننده های اصلی در الگوی بهینه مصرف انرژی در بخش ساختمان بدست داده شد.