سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن عارفی – دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود طاهری –

چکیده:

یک نگرش جدید به استنباط بیزی بررسی شده است. در این نگرش بر پایه یک مدل امکانی و یک توزیع پیشین امکانی، یک توزیع پسین امکانی در حالتی که داده های مورد بررسی، نادقیق (فازی) باشند، تعریف و مطالعه می شود. خصوصیت این نگرش استفادهاز توزیعهای امکانی و منعطف بودن آن تحتT-نرمهای مختلف می باشد.