سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام جلیل خانی – مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استاندارد زنجان
ابوالحسن ضرغامی – کارکنان استاندارد زنجان
ولی الله ایمانی – کارکنان استاندارد زنجان
محمد بیگلی – کارکنان استانداری زنجان

چکیده:

اکثر صاحبنظران مدیریت بر این عقیده اند که کارکنان دارای و باارزش ترین سرمایه هرسازمانی می باشند ولی به نظر می رسد در کشور ما هنوز این موضوع جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است واقعیت این است که مدیران و کارکنان اعتقادکامل به این امر ندارند حتی در برنامه های توسعه کشور نیز نقش سرمایه های انسانی در کنار سایر موارد کم رنگ دیده می شود و برنامه جامعی برای توسعه و بهبود سرمایه های انسانی کشور وجود ندارد. بدین سبب در سال اصلاح الگوی مصرف و به منظور مدیریت بهینه سرمایه های انسانی، کمیته تخصصی بهبود و توسعه سرمایه های انسانی استانداری زنجان تصمیم به تهیه برنامه جامع سرمایه های انسانی، استان گرفت. این برنامه مبتنی بر جدید ترین نظریه های علمی است و بر اساس قوانین و مقررات حکم بر نظام اداری کشور تدوین شده است. این برنامه شامل پنج هدف کلی می باشد و دستیابی به هرکدام مستلزم اجرای استراتژی ها، برنامه ها و اقدامات عملیاتی خاصی است برخی از اقدامات عملیاتی مطرح شده دراین برنامه هم اکنون اجرا شده و یا درحال اجرا می باشند. برخی دیگر در دستور کار کمیته قرار دارند. این همایش فرصت مناسبی است که برنامه جامع سرمایه های انسانی استان زنجان در آن طرح تا از دیدگاه صاحبنظران و محققان استفاده شود