سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمود همت فر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
عسگر پاک مرام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
حدیثه وکیلی آشناآباد – دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
حامد صیدی – دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

چکیده:
گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی چه دربخش خصوصی و دولتی، از جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش مباشرت مدیریت، مهم تلقی می گردد.سرمایه گذاران به عنوان مهمترین استفاده کنندگان از این اطلاعات به دنبال اطلاعاتی شفاف، کامل و صحیح هستند.ایکس بی آر ال منافع عمده ای را در همه مراحل تجزیه وتحلیل وگزارشگری تجاری ارایه میکند.این منافع، شامل کاهش بهای تمام شده، سرعت عمل، عملیات خودکار، اعتمادبخشی و بررسی دقیق تر داده ها، بهبود تهیه کنندگان و استفاده کنندگان