سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی منشی زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آبی
محمد بابایی – گروه دریا و سواحل؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا، واحد علو و تحقیقا
هادی قدرت – گروه دریا و سواحل دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (گرایش خاک و پی) دانشگاه خو

چکیده:

بی شک انجام پروژه های عمرانی بدون مطالعات کافی و دقیق ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. در عین حال انجام یک مجموعه مطالعات قابل استناد منوط بر وجود داده هایی صحیح از منطقه ی مورد مطالعه می باشد.اینجاست که جایگاه موقله ی اندازه گیری های میدانی و گردآوری داده هایی دقیق و قابل تحلیل از محدو.ده ی طرح رخ می نماید.