سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کرمی مقدم – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شیراز
علیرضا کشاورزی – دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

ساختمانهای Fish Habitat سازه هایی هستند که بطور مصنوعی در رودخانه ها قرار می گیرند تا محل مناسبی برای زندگی و تخم ریزی ماهیان فراهم گردد. در تحقیق حاضر، به منظور تعیین ساختار جریان در یک ساختمان Fish Habitat به شکل ربع کره، آزمایشاتی در یک فلوم آزمایشگاهی با عرض ۰/۵ و ارتفاع ۰/۴ متر انجام شد و به منظور شبیه سازی با شرایط طبیعی یک ربع کره از جنس بتن و به قطر ۱۳ سانتیمتر در کف کانال نصب گردید و سرعت جریان در دو جهت توسط دستگاه سرعت سنج الکترومگنتیک اندازه گیری شد. با رسم تغییرات سرعت در دو جهت،‌فاصله طولی و عرضی که جریان چرخشی با سرعت کم وجود دارد، مشخص شد. در یک نتیجه کلی چهار رژیم جریان در این ساختمان مشخص گردید و در جهت جریان تا فاصله ۰/۸ قطر جسم و در جهت عرضی تا فاصله ۰/۵ برابر قطر جسم، جریان چرخشی با سرعت کم شناسایی شد.