سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذر شهراز – تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی ونفت
رامین بزرگمهری – تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

کنترل لغزشی از جمله روشهای کنترل مقاوم است . در این روش می توان از یک ال گوی ریاضی غیر دقیق استفاده نمود . بر خلاف بسیاری الگوریتم های کنترل غیر خطی پیشنهاد شده که به مدل دقیق فرایند وابسته هستند، این روش کنترل دارای این محدودیت نمی باشد و می تواند در حضور عدم عدم قطعیت ها و اغتشاشهای سیستم در صورتیکه که محدودة این عدم قطعیت ها و اغتشاشها معلوم باشد . به کار رود . روش معرفی شده در کتب مرجع جهت تعیین قانون کنترل لغزشی با این فرض است که سیستم تحت کنترل دارای فرم کانونی باشد . سیستم های غیر خطی در مهندسی
شیمی عمدتاً دارای فرم غیر کانونی می باشند و جهت بدست آوردن قانون کنترل لغزشی نیاز به تغییر دارند که به فرم کانونی دارند . بدست آوردن چنین تبدیلی مستلزم استفاده از روشهای پیجیده ریاضی مبتنی بر هندسه دیفرانسیل می باشد. با این کنترل لغزشی تضمین می کند که تمام حالات سیستم تحت کنترل قرار می گیرند. در این مقاله ، کنترل غلظت یک راکتور غیر خطی و غیر مینیمم فاز مورد بررسی قرار می گیرد . . ح ل معادلات حالت یکنواخت نشان می دهد که سیستم دارای یک نقطه ماکزیمم است و هدف کنترل غلظت در مقدار ماکزیمم است . مقایسة عملکرد این کنتر لکننده با کنتر لکننده PIنشا نم یدهد که کنتر لکنندة لغزشی دارای عملکرد بهتری است. 